Årsmöte 2015

Fredagen den 27/3 2015 hålls årsmöte 19:00 på Björkhaga Hotell.
Alla medlemmar är välkomna. Så se till att medlemsavgiften är betald 🙂

Föreningen bjuder på mat – du måste dock anmäla dig
senast 22/3 till Kajsa 036-24023 eller till Monica
0392-21188 (info@tirawa.se).

Det kommer också ges en kort information om
möjligheterna att få fiber i Bjurbäck.

Välkommen!