After Work våren 2014

Då konsthallen är såld och vi för tillfället lider brist på lämplig lokal för våra After Work’s, kommer verksamheten att förändras under våren.

Vi kommer även i fortsättningen att fortsätta med verksamheten sista fredagen i var månad på samma sätt som tidigare men nu med olika teman.

31 januari 19:00
startar vi After Worken hos Kajsa i Korphult.
Hon […]

Medlemsavgift 2014

Samhällsföreningens utskick har under 2013 varit få och därmed har inbetalningarna inte fungerat.
Detta ligger bakom oss och vi hoppas att våra medlemmar vill kvarstå i föreningen och därmed lösa medlemsavgiften för 2014.

Avgiften är 100 kronor/person och betalas in på bankgiro 320-2207.
Glöm inte att ange namn.

Välkommen.